chính sách bảo mật huế

chính sách bảo mật huế

1. Chúng tôi có thể thu thập những thông tin gì từ bạn?

  • Bình luận của bạn (bao gồm cả những tệp đính kèm mà bạn tải lên)
  • Thông tin về tên, địa chỉ email và địa chỉ website (nếu có) của bạn
  • Thông tin về đường truyền Internet của bạn
  • Thông tin về hành động của bạn trên website của chúng tôi.

2. Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn bằng cách nào?

  • Khi bạn bình luận dưới các bài viết của chúng tôi
  • Các thông tin cá nhân được yêu cầu khi bạn muốn để lại bình luận
  • Thông tin về đường truyền Internet (VD: địa chỉ IP,…) và hành động của bạn trên website Top 10 Huế sẽ được thu thập tự động vào hệ thống của chúng tôi

3. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để làm gì? 

  • Phân tích website để có những sự thay đổi phù hợp
  • Giúp bạn sử dụng website của chúng tôi dễ dàng hơn
  • Giúp ngăn chặn các hành động spam và có nguy cơ ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên website này.